Phần mềm khác

So sánh Đã chọn [ 0 ] phần mềm để so sánh Kết quả 1 - 11
Prey

Prey 0.6.1

Miễn phí|0 usd

Prey là phần mềm giúp bạn xác định vị trí của Laptop khi bị mất hoặc bị lấy trộm. Sau khi cài đặt, Prey sẽ hoạt động “ẩn” trên hệ thống và khi người dùng khai báo tình trạng laptop bị mất với máy chủ của Prey

Download

File size: (5,5 MB)
WinGurard Pro 2014

WinGurard Pro 2014 9.8

Miễn phí|0 usd

WinGurard Pro 2014 là phần mềm chặn ứng dụng trên máy tính. Với WinGurard Pro 2014, người dùng cần cung cấp mật khẩu trước khi mở các ứng dụng, chương trình hay trang web trên máy tính.

Download

File size: (2.46 MB)
Granite Portable

Granite Portable 1.2.6.0

Miễn phí|0 usd

Granite Portable là phần mềm bảo mật cho dữ liệu bên trong USB ngay cả khi đánh rơi hoặc để mất.

Download

File size: (1.21 MB)
Event Log Explorer

Event Log Explorer 4.2

Miễn phí|0 usd

Event Log Explorer là phần mềm xem, theo dõi và phân tích các hoạt động được lưu lại trong hệ thống Bảo mật và các ứng dụng của Windows.

Download

File size: (3.42MB)
WinPatrol

WinPatrol 28.9.2013.1

miễn phí|0 usd

WinPatrol là phần mềm giúp thông báo khi có bật kì thay đổi nào xảy ra. Với WinPatrol bạn có thể quản lý tất cả các tiến trình đang chạy ngầm, các cookies có trong máy, các phần mềm khởi động cùng PC,...

Download

File size: (886KB)
WinPatrol

WinPatrol 28.8.2013

Miễn phí|0

WinPatrol 28.8.2013 là công cụ kiểm soát tài nguyên hệ thống và cảnh báo bạn nếu có bất kì thay đổi nào xảy ra. Với WinPatrol bạn có thể quản lý tất cả các tiến trình đang chạy ngầm, các cookies có trong máy, các phần mềm khởi động cùng PC,...

Download

File size: (886 KB)
WinPatrol

WinPatrol 28.6.2013

Miễn phí|0

WinPatrol là công cụ kiểm soát tài nguyên hệ thống và cảnh báo bạn nếu có bất kì thay đổi nào xảy ra. Với WinPatrol bạn có thể quản lý tất cả các tiến trình đang chạy ngầm, các cookies có trong máy, các phần mềm khởi động cùng PC,...

Download

File size: (900 KB)
Faronics Anti-Executable

Faronics Anti-Executable 3.60.1111.426

Trả phí|36 USD

Faronics Anti-Executable là công cụ đặc biệt để giới hạn và cấm người khác mở được file “.exe” trên máy tính để tránh gây nguy hiểm cho hệ thống.

Download

File size: (36 MB)
AnyKeylogger

AnyKeylogger 1.01

Miễn phí |0 USD

" Theo dõi hoạt động bàn phím", "AnyKeylogger"

Download

File size: (3.23 MB)
Media Detective

Media Detective 3.1

Trả phí|39,95 USD

Media Detective là phần mềm giúp bạn tìm kiếm, phát hiện và loại trừ các trang web có nội dung không lành mạnh từ đó ngăn chặn việc truy cập vào các trang web "đen"này.

Download

File size: (55 MB)
So sánh Đã chọn [ 0 ] phần mềm để so sánh 1|2|3|Next