Tải phần mềm Fences 2.0
Sắp xếp Icon trên Desktop

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết Fences

Fences là phần mềm miễn phí và tiện dụng, nó cho phép dọn dẹp và sắp xếp desktop thành từng nhóm tương ứng với nhau. Fences sẽ tạo ra những “hàng rào” để phân chia khu vực trên desktop, ứng với mỗi khu vực, sẽ có một nhóm các biểu tượng liên quan với nhau, như nhóm biểu tượng của file, thư mục hay nhóm biểu tượng các shortcut của phần mềm

Lựa chọn link dự phòng
Chú ý: Bạn đang download Fences . Đây là phiên bản dùng thử. Hãy mua bản quyền phần mềm để được sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm.

Phiên bản khác

Fences 2.0

Phiên bản cũ

So sánh phần mềm