Tải phần mềm Process Explorer 16.02
Quản lý các dụng đang chạy

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết Process Explorer

Process Explorer 16.02 là phần mềm theo dõi và kiểm soát các hoạt động và tiến trình trên máy tính. Với Process Explorer, bạn có thể tắt các dịch một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến các tiến trình khác

Lựa chọn link dự phòng