Tải phần mềm KeyboardTest 3.0 build 1002
Kiểm tra bàn phím

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết KeyboardTest

KeyboardTest là công cụ kiểm tra chức năng các phím trên bàn phím máy tính, tốc độ gõ của bàn phím. Các hoạt động bấm phím sẽ được ghi lại dưới dạng hình ảnh minh họa. Ngoài ra, KeyboardTest còn hỗ trợ kiểm tra chất lượng hoạt động của các phím chuột cũng như nhất vào nút “Test LEDs” để kiểm tra xem 3 đèn Num Lock, Caps Lock và Scroll Lock còn hoạt động hay không.

Lựa chọn link dự phòng
Chú ý: Bạn đang download KeyboardTest . Đây là phiên bản dùng thử. Hãy mua bản quyền phần mềm để được sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm.