Tải phần mềm FileZilla 3.8.0 RC1
Hỗ trợ tải theo giao thức FTP

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết FileZilla

FileZilla 3.8.0 RC1 là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả và nhanh chóng trên các giao thức FTP, FTP trên nền SSL/TLS và SFTP. Với FileZilla, việc upload và download dữ liệu trao đổi qua FTP trở nên cực kỳ đơn giản.

Lựa chọn link dự phòng

Phiên bản khác