Tải phần mềm Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1 final
Hỗ trợ các ứng dụng nền .NET

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework là chương trình hỗ trợ Windows thực thi các ứng dụng trên nền .NET. Chương trình cung cấp các thư viện những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Lựa chọn link dự phòng