Tải phần mềm Hide Files & Folders 3.591
Giấu file và thư mục

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết Hide Files & Folders

Hide Files & Folders là phần mềm mật khẩu, giúp bạn khóa hoặc ẩn thư mục một cách an toàn mà người khác chỉ có thể xem được khi có mật khẩu. Khi người dùng truy cập vào bất kì thư mục đã được bảo vệ, một hộp thoại sẽ hiển thị trên màn hình yêu cầu nhập mật khẩu. Nếu mật khẩu được điền chính xác, người dùng có thể truy cập vào file hoặc folder. Ngoài ra, Hide Files and Folders không chỉnh sửa file của bạn, nghĩa là trong khi bảo vệ các file, nó chỉ sử dụng driver VXD có độ tin cậy cao hoạt động ở cấp độ Windows.

Lựa chọn link dự phòng
Chú ý: Bạn đang download Hide Files & Folders . Đây là phiên bản dùng thử. Hãy mua bản quyền phần mềm để được sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm.

So sánh phần mềm