Tải phần mềm TabExplorer 1.2.2
Duyệt tab trong Windows

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết TabExplorer

TabExplorer là chương trình bản chèn các tab vào windows explorer là cho việc duyệt Windows giống như duyệt web. Ngoài việc cho phép duyệt nhiều folder khác nhau trên cùng một cửa sổ, TabExplorer chỉ cung cấp một số ít tùy chọn khác, chẳng hạn bật/tắt chương trình.

Lựa chọn link dự phòng

Từ khoá cho TabExplorer

So sánh phần mềm