Tải phần mềm Copy Handler 1.32
Công cụ sao chép và di chuyển file miễn phí

Cảm ơn bạn đã lựa chọn download.phanmem.com. Quá trình download sẽ tự động bắt đầu trong giây lát.
Click vào đây nếu trình duyệt không tự động download.

Chi tiết Copy Handler

Copy Handler là phần mềm miễn phí cho hệ thống Windows, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn sao chép tập tin và các hoạt động di chuyển. Chương trình là tùy biến cao và tích hợp đầy đủ với hệ điều hành. Ngoài ra, Copy Handler cung cấp rất nhiều lựa chọn như là nhiệm vụ xếp hàng, lọc tập tin theo tiêu chí cụ thể, tạm dừng và khôi phục tập tin sao chép hoạt động, thay đổi các thông số sao chép trực tiếp và trong nhiều trường hợp cũng cung cấp một khả năng tăng tốc đáng kể của toàn bộ quá trình sao chép các tập tin.

Lựa chọn link dự phòng

So sánh phần mềm