Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1 final
Hỗ trợ các ứng dụng nền .NET

Trusted

Tải về

48,1 MB

User Rating: (4.33/5)

 • Phát hành: Microsoft
 • Phiên bản: 4.0.30319.1 final
 • Dung lượng: 48,1 MB
 • Nền tảng: Windows XP / 2003 / Vista / XP X64 / 2008
 • Bản quyền: Miễn phí
 • Giá:
 • Cập nhật: 11/12/2012
 • Lượt tải về trong tháng: 79,891

Thông Tin Phần mềm Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework 4.0.30319.1 final là chương trình hỗ trợ Windows thực thi các ứng dụng trên nền .NET. Chương trình cung cấp các thư viện những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Yêu cầu:

 • Hỗ trợ hệ điều hành: 
  • Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP SP3
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista SP1 or later
  • Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Hỗ trợ phiên bản:
  • x86
  • x64
 • Yêu cầu phần cứng:
  • Pentium 1 GHz ttrowr lên với 512 MG RAm trở lên. 
 • Ổ đĩa trống tối thiểu:
  • x86 – 600 MB
  • x64 – 1.5 GB
 • Yêu cầu khác 
  • Windows Installer 3.1 trở lên.
  • Internet Explorer 5.01 trở lên.
Phần mềm này đã được chúng tôi kiểm duyệt và hoàn toàn không chứa virus hay các loại mã độc. Bạn có thể yên tâm download Microsoft .NET Framework về sử dụng