Dropbox 2.0.26
Lưu trữ dữ liệu trực tuyến

Trusted

Tải về

31.44 MB

User Rating: (4.83/5)

  • Phát hành: Dropbox
  • Phiên bản: 2.0.26
  • Dung lượng: 31.44 MB
  • Nền tảng: Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Bản quyền: Miễn phí
  • Giá: 0 USD
  • Cập nhật: 08/06/2013
  • Lượt tải về trong tháng: 579

Thông Tin Phần mềm Dropbox

Dropbox 2.0.26 nổi tiếng là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến dựa theo công nghệ đám mây. Dropbox cho phép bạn lưu trữ hình ảnh, tài liệu và video trực tuyến. Nói cách khác, bất cứ dữ liệu nào bạn lưu vào Dropbox đều được tự động lưu vào máy tính, điện thoại và tài khoản trên website Dropbox của bạn. 


Giải thích đơn giản như sau: bạn có 1 tài khoản Dropbox, bạn cài phần mềm Dropbox lên máy tính A ở văn phòng, sau khi cài, trong máy tính A có 1 thư mục tên là Dropbox, tất cả những gì trong thư mục đó sẽ được “đưa lên mây” (lưu trữ trên mạng). Ở nhà bạn có máy tính B ở phòng khách, máy tính C ở nhà bếp. Máy tính B và C cũng được cài phần mềm Dropbox và đăng nhập bằng tài khoản của bạn, như vậy thì tất cả những gì bạn lưu trữ, sửa đổi ở thư mục Dropbox ở máy tính A cũng tự động được cập nhật ở máy tính B và C.

Phần mềm này đã được chúng tôi kiểm duyệt và hoàn toàn không chứa virus hay các loại mã độc. Bạn có thể yên tâm download Dropbox về sử dụng

Sản phẩm khác của Dropbox

So sánh phần mềm